Αν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μια παγκόσμια, ανθρώπινη και πολύ εποικοδομητικό έργο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Θα σας ενημερώσουμε όταν θα ανοίξει το επόμενο επενδυτικό κλήση μας. Εκπλήρωση των παρακάτω φόρμα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν αποδεικνύει καμία επένδυση ή συμβατική υποχρέωση με ShowMB.

Αίτηση πληροφοριών Επενδύσεων